تهران، بزرگراه شهید چمران، ولنجک، خ یمن، ابتدای خیابان پروانه، پلاک ۲۴

کد پستی: ۱۹۸۵۷۱۷۴۱۳

تلفن:        ۲۲۴۳۲۵۰۰  |  ۲۲۴۳۲۵۶۹

فکس: ۲۲۴۱۶۲۶۴

نشانی اینترنتی:  http://irgp.endocrine.ac.ir

پست الکترونیکی: irgp@endocrine.ac.ir